Projekt je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků Evropského návratového fondu.

Kontakty


Na Vaše otázky rádi odpovíme a registraci provedeme na těchto místech:

SPRÁVA UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA

Po - Pá: 8:00 - 15:00
pevná linka: +420 974 827 110
mobil: +420 724 358 396
ID datové schránky: 7ruiypv

Sídlo (návštěvu nutno předem ohlásit):
Lhotecká 7, 143 01 Praha 12, e-mail: podatelna@suz.cz
Adresa pro doručování:
PO BOX 110, 143 00 Praha 4

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, Rudé Armády 1000, Kostelec nad Orlicí
Pobytové a integrační středisko Havířov, Na Kopci 5, Havířov
Přijímací středisko Zastávka, Havířská 514, Zastávka
Přijímací středisko Praha-Ruzyně, Letiště Václava Havla Praha, Aviatická, Praha

Se svými otázkami a případnou žádostí o dobrovolný návrat je rovněž možno se obrátit na pracovníky Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky na adrese Nad štolou 3, Praha 7 nebo na pracovištích výše uvedených pobytových a přijímacích středisek.

Informace Vám dále poskytnou zaměstnanci organizací:
Mezinárodní organizace pro migraci (IOM)
Český červený kříž
Centra na podporu integrace cizinců provozovaná SUZ
a také některé nestátní neziskové organizace